Ohlédnutí: BioInženýrství

Přinášíme reportážní ohlédnutí nad jedním z projektových dní, které pořádá Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická – konkrétně se jedná se o „Bioinženýrství„.

Tři desítky septimánů a studentů biologického semináře z oktávy poznávaly mnohovrstevnatý studijní program bioinženýrství. Nahlédli do principu výroby a následného použití nanovláken v medicíně. Zejména pro tkáňové inženýrství nebo krytí ran. Úvodní přednáška představila multidisciplinární obor bioinženýrství. Pak už se studenti ve skupinkách střídali v laboratoři optické a elektronové mikroskopie, tkáňového inženýrství a ve fyzikálně–chemické laboratoři. Tam měli k dispozici laboratorní zařízení pro elektrické zvlákňování.


Projekt NAKAP II

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II


NAKAP II – Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Kontakt:

Ing. et Ing. Inka Teschinská

koordinátorka projektu

děkanát Ekonomické fakulty TUL


© copyright 2022 by NAKAP2