Projekt NAKAP II

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Projektový den: Konstrukce a projektování textilních struktur

Přinášíme reportážní ohlédnutí nad jedním z projektových dní, které pořádá Textilní fakulty – konkrétně se jedná se o ‚Konstrukce a projektování textilních struktur‘.

Interaktivní dopoledne představilo dvaadvaceti studentům Střední průmyslové školy textilní Liberec rozmanité možnosti využití technických a oděvních textilních struktur. Jejich vývoj a výzkum totiž směřuje do nejrůznějších sfér. Nejen k oděvnickým aplikacím, ale i k syntetickým cévním náhradám nebo speciálním obvazům, technickému využití v letectví, automobilovém průmysl či ve stavebnictví.NAKAP II – Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Kontakt:

Ing. et Ing. Inka Teschinská

koordinátorka projektu

děkanát Ekonomické fakulty TUL


© copyright 2022 by NAKAP2