Projekt NAKAP II

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Projektové dny Technické univerzity v Liberci

projektové dny z prostředí naší liberecké univerzity pro žáky středních škol Libereckého kraje

Projektové dny

Věda v přímém přenosu našich projektových dnů! Začlěníme žáky Vašich škol do univerzitního života a výzkumu!

Univerzita pro všechny

Skrze projektové dny se Vám naše liberecká univerzita otevře a ukáže kouzlo vědy!

Vysokoškolák na zkoušku

Projektové dny ukážou a dokážou, že studium na vysoké škole otevírá obzory!

PROJEKT BYL UKONČEN

V ČERVNU 2023.

Děkumeme za přízeň!

Novinky a příspěvky

Co je nového? Co se událo?

Ohlédnutí: Konstrukce a projektování textilních struktur
Přinášíme reportážní ohlédnutí nad jedním z projektových dní, které pořádá Textilní fakulta – konkrétně se jedná se o „Konstrukce a projektování textilních struktur“.
Ohlédnutí: Bioinženýrsví
Přinášíme reportážní ohlédnutí nad jedním z projektových dní, které pořádá Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – konkrétně se jedná se o „Biologie + inženýrství = bioinženýrství“.
Spuštění webu Projektových dnů NAKAP2
Dne 1. prosince 2021 jsme spustili nový web pro Projektové dny projektu NAKAP II. Během měsíce prosinec jej ještě obohatíme o přihlašovací formulář.

Nabídka projektových dnů

Nabídka projektových dní na Technické univerzitě v Liberci určených pro žáky středních škol v rámci projektu:

‚Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II‘  • FS TUL: Fakulta strojní   
  • FT TUL: Fakulta textilní  
  • FM TUL: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • FP TUL: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • EF TUL: Ekonomická fakulta
  • FZS TUL: Fakulta zdravotnických studií
  • FUA TUL: Fakulta umění a architektury 
FS TUL: Fakulta strojní   
Robotizace a strojového vidění

Garant: Fakulta strojní, Katedra sklářských strojů a robotiky

Náplň: Projektový den je zaměřen na praktické seznámení žáků s roboty, jejich programováním a možnostmi využití v průmyslu.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximálním počtu cca 20 osob. Práce na počítačích.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

Programování s LabVIEW a Arduinem

Garant: Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizace

Náplň: Žáci středních škol si vyzkoušejí naprogramování jednoduché úlohy, vytvoření aplikace na mobil a následné ovládání jednoduchého zařízení.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximálním počtu cca 30 osob. Práce na počítačích.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

Nové technologie

Garant: Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizace a Katedra strojírenské technologie

Náplň:

Plasty – jak široce je to využívaný materiál, tak je i ekologicky problematický. Ale také zajímavý slyšeli jste už například o bioplastech? Víte, že základní složkou bioplastu mohou být třeba brambory, kukuřice nebo cukrová řepa? 

Pokud patříte k těm, kterým není lhostejné prostřeí kolem nás a alespoň trochu vás zajímá moderní technika, pak je tento projektový den přesně pro vás! Úplně nejlepší bude, pokud studují žáci třetí ročník střední školy.

V malé skupině 10 žáků stráví studenti dopoledne ve špičkově vybavené laboratoři s odborníky v oblasti biopolymerů a biodegradace.

Studenti uvidí:

– Přípravu biodegradovatelných polymerních fólií s přírodními přísadami z odpadních surovin.

– Procesy biodegradace.

Zkusí si:

– Mletí na ultrafrikčním mlýnu, který dokáže materiál rozemlít až na nanočástice.

– Výrobu biokompozitních fólií.

Seznámí se:

– S otázkou polymerů, biopolymerů a přírodních plniv, účinky plastů na člověka a životní prostředí. 

– S recyklací, upcyklací, degradací a biodegradací. 

Organizace: Maximální kapacita: 15 žáků. Práce na počítačích.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

Mechanika pokročilých materiálů

Garant: Fakulta strojní

Náplň: Na počátku projektové dne se žáci seznámí s problematikou mechaniky pokročilých materiálů. V druhé části dne si vyzkoušejí výrobu kompozitních vzorků a výrobu magnetoreologických vzorků, provedou mechanické zkoušky těchto vzorků a jejich mikroskopická hodnocení, analýzu a interpretaci výsledků.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximálním počtu cca 10 osob. Práce v laboratořích.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

FT TUL: Fakulta textilní  
Konstrukce a projektování textilních struktur

Garant: Fakulta textilní

Náplň: Cílem projektového dne je představení rozmanitosti technických a oděvních textilních struktur, které nás obklopují. Nahlédnutí pod pokličku vývoje a výzkumu textilních struktur aplikovatelných pro medicínské (syntetické cévní náhrady, obvazy), technické (letectví, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, apod.) i oděvní a bytové aplikace. V poloprovozních laboratořích si budou moct žáci vyzkoušet vytvořit 2D i 3D textilní struktury využitím moderních technologií tkaní a pletení, a následně v testační laboratoři provedou měření a analýzu vyrobených struktur.

Organizace: Prezentace technologických laboratoří a testační laboratoře – interaktivní zapojení žáků do vývoje a analýzy textilních struktur rozdělením do tří skupin.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

Textilní materiálové inženýrství

Garant: Fakulta textilní

Náplň: Začátek projektové dne je věnován představení klasických i vysoce-funkčních textilních materiálů. Zbytek dne žáci středních škol stráví v mikroskopické laboratoři a ve zkušebnách, kde si vyzkoušejí testy pevnosti, mačkavosti, prodyšnosti, žmolkovitosti a testy dalších vlastností textilních materiálů.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximální počtu cca 30 osob. Práce v laboratořích a ve zkušebnách.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

Textilní návrhářství

Garant: Fakulta textilní, katedra designu

Náplň: Během projektového dne se žáci středních škol seznámí s ateliéry a dílnami katedry designu. Vyzkoušejí si realizaci vlastního návrhu sítotisku, práci v ruční tkalcovně, tkaní gobelínů na rámu, kresba zátiší aj.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximální počtu cca 30 osob. Práce v ateliérech a dílnách.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

FM TUL: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Nanotechnologie

Garant: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Náplň: Během projektového dne se žáci středních škol seznámí s výrobou a aplikací nanovláken, vyzkoušejí si výrobu testovacích vzorků a budou jim představeny také ukázky praktického použití nanomateriály.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximální počtu cca 30 osob. Práce v laboratořích.

Volné termíny: Vše obsazeno – žádné volné termíny

Informační technologie (IT)

Garant: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Náplň: Žáci středních škol si vyzkoušejí programování v moderních jazycích – Skratch a Python. Naprogramují si jednoduché hry, vyzkouší si webové aplikace apod.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximální počtu cca 30 osob. Práce na počítačích.

Volné termíny: Vše obsazeno – žádné volné termíny

Robotika a řízení

Garant: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Náplň: Po teoretickém úvodu si žáci středních škol vyzkoušejí programování průmyslových robotů, programování průmyslových řídicích systémů, programování aplikací pro chytré budovy, včetně praktických ukázek reálného uplatnění.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximální počtu cca 30 osob. Práce na počítačích.

Volné termíny: Vše obsazeno – žádné volné termíny

Mikroelektronika

Garant: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Náplň: Po krátkém teoretickém úvodu si žáci středních škol vyzkoušejí výrobu a případně také programování drobného elektronického výrobku.

Organizace: Jedna skupina žáků o maximální počtu cca 30 osob. Práce na počítačích.

Volné termíny: Vše obsazeno – žádné volné termíny

FP TUL: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Matematika v mapách – mapy v matematice

Garant: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Náplň:Matematika v mapách je všudypřítomná. Aby mapy co nejpřesněji zobrazovaly realitu a mohli jsme pomocí nich měřit délky, plochy nebo úhly, musí mít matematické základy. Matematiku potřebujeme pro určení polohy pomocí systému GPS a podobných, při převodu dat sebraných v terénu do mapy, ve které je chceme zobrazit a vyhodnotit nebo v analýzách geografických dat, statistika nám říká, kolik si průměrně vydělá obyvatel České republiky, ale až mapa nám odhalí, kde si vyděláme nadprůměrně. Matematiku v mapách a mapy v matematice dnes používá řada odborníků – marketéři, političtí poradci, hygienici, územní plánovači, hasiči, dopravní plánovači, novináři a mnoho dalších. Na projektovém dnu budou mít žáci možnost vyzkoušet si na reálných a veřejně dostupných datech jejich základní statistické vyhodnocení. Procvičí se v kritickém myšlení a nabyté poznatky pak využijí při tvorbě vlastní interaktivní mapy. To vše pomocí jednoduchých nástrojů, které mohou použít i doma.

Organizace: Minimální kapacita: 10 žáků; Maximální kapacita: 20 žáků

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

Jak vědci spolupracují při svém bádání (interdisciplinární výzkum)

Garant: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Náplň: Projektový den bude věnován prezentaci historie objevu tvarové paměti a souvisejících vlastností jako je např. superelasticita. Studenti si jev tvarové paměti prohlédnou na vzorcích paměťového drátu z NITINOLu, seznámí se s chemií a fyzikou jevu. Tvarová paměť je vysvětlována jako fázový přechod se změnou symetrie základních atomárních buněk slitiny a tím bez velkého přeskupení atomů při generované obrovské deformaci. Bude vysvětlen průběh tohoto fázového přechodu s teplotou (aktivační teplota slitiny), jednotlivé fáze (martenzit a austenit) a změna vlastností slitiny v jednotlivých fázích s teplotou a mechanickým tlakem. Vysvětlíme také jak je možné předdefinovat tvar do kterého se bude paměťový drát navracet při dosažení aktivační teploty. Konečně si pak studenti upevní vlastní vzorek paměťového drátu do držáku ve tvaru podle vlastní volby, který jim potom žíháním v tomto tvaru zafixujeme.

V rámci projektového dne si studenti připraví vzorek fytobentosu, který budou následně mikroskopovat a zkusí si určit přítomné řasy a sinice. K mikroskopování budou mít také k dispozici vzorek planktonu. Pod mikroskopem si prohlédnou hlavní skupiny fytoplanktonu a zooplanktonu. Další část bude zaměřena na léčivé a jedovaté rostliny s praktickou ukázkou vybraných druhů. V oblasti neživé přírody (geologie, mineralogie) bude zábavnou formou prezentováno několik ukázek typických a zajímavých minerálů a hornin a některé jejich vybrané vlastnosti (magnetismus, barevnost, štěpnost apod.). Budou využívány geologické lupy a fluorescenční mikroskop.

Organizace: Tři menší skupiny žáků čítajících cca 10-20 osob. Práce v laboratořích.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

Biologie + inženýrství = Bioinženýrství

Garant: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Náplň: Cílem projektového dne bude představit žákům nový obor bioinženýrství a jeho význam. Žáci navštíví dvě vědecké laboratoře a s podporou pracovních listů se seznámí s vývojem materiálů pro použití v medicíně. Budou seznámeni s významem experimentálních metod a etikou ve vědecké práci.

Organizace: Dvě menší skupiny žáků čítajících cca 10–15 osob. Práce v laboratořích.

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

EF TUL: Ekonomická fakulta
Efektivní upcyklace plastů

Garant: Ekonomická fakulta

Náplň: Projektový den má dvě části: úvodní přednášku na téma environmentální management, odpadové hospodářství, upcyklace, downcyklace, recyklace, nákladová cena výrobku (zakončená znalostním kvízem); a workshop s ukázkou aplikace v praxi, kde si žáci vyzkoušejí vlastní tvorbu výrobků z plastů, simulaci podnikového toku materiálu na konkrétním vlastním výrobku z PET lahví, prověří svou technickou zručnost a na závěr provedou kalkulaci ceny za vlastní výrobek (nákladová a prodejní cena).

Organizace: Dvě menší skupiny žáků čítající cca 10–12 osob. Workshopy ve čtyřech skupinách o 5–6 osobách.

Volné termíny: Vše obsazeno – žádné volné termíny

Experimentování v ekonomické a multimediální laboratoři

Garant: Ekonomická fakulta

Náplň: Projektový den je rozdělen na tři části:

  • Ekonomický experiment z oblasti teorie her, kde si žáci zahrají připravenou hru a za výsledek budou odměněni. Experiment bude následně vysvětlen (jaké konkrétní chování bylo experimentálně ověřováno) a výsledky vyhodnoceny.
  • Hra zaměřená na finanční a ekonomickou gramotnost žáků. Výsledky budou vyhodnoceny a žákům interpretovány.
  • Spolupráce žáků středních škol na vybraných typech experimentů v multimediální laboratoři (pořizování video záběrů pomocí dronu, pořízení a zpracování audio-video dokumentů, práce s online reklamou).

Organizace: Tři paralelní skupiny žáků čítající cca 10–15 osob. Práce v ekonomické a multimediální laboratoři.

Volné termíny: Vše obsazeno – žádné volné termíny

FZS TUL: Fakulta zdravotnických studií
Technika v medicíně

Garant: Fakulta zdravotnických studií

Organizace: Dvě menší paralelní skupiny žáků. Každou skupinu má na starosti jeden akademický pracovník fakulty a jeden student fakulty.

Volné termíny: Vše obsazeno – žádné volné termíny

Praktické ošetřovatelství a zdravotnické záchranářství

Garant: Fakulta zdravotnických studií

Náplň: Projektový den je rozdělen do tří částí: začíná přednáškou na téma „Po stopách bakterií“, pokračuje workshopem, během něhož si žáci vyzkoušejí základní ošetřovatelské postupy, a nakonec si vyzkoušejí moderní trénink záchrany života.

Organizace: Dvě menší paralelní skupiny žáků. Každou skupinu má na starosti jeden akademický pracovník fakulty a jeden student fakulty.

Volné termíny: Vše obsazeno – žádné volné termíny

FUA TUL: Fakulta umění a architektury 
Model prostoru – prostor modelu – architektonický model

Garant: Fakulta umění a architektury

Náplň: Fakulta umění a architektury je mladou, malou a dynamickou fakultou. Umělecký a architektonický obor spojuje prostor či prostředí. Katedra umění si připravila sérii workshopů, které žáky seznámí s různými přístupy k tvorbě modelů. Budou si moci vyzkoušet tvorbu modelu domu, sochy, koncepce, scénografie či virtuálního prostoru. Každý z těchto přístupů vychází ze specifické oblasti v dějinách výtvarného umění. Nedílnou součástí bude odpovídající prezentace výsledného díla.

Organizace: Menší skupiny po cca 10 žácích. Každou skupinu má na starosti jeden akademický pracovník fakulty a jeden student fakulty (doktorand).

Volné termíny: Vše obsazeno – zatím žádné volné termíny

Obecné informace o projektu

Název: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Cílem projektu je podpora některých z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. (KAP LK II.). Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje (LK) a 39 středních škol, IQLANDIA, o.p.s., Malé techniky z.ú. (MTE), Technické univerzity v Liberci (TUL), Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace (KVK).


NAKAP II – Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Kontakt:

Ing. et Ing. Inka Teschinská

koordinátorka projektu

děkanát Ekonomické fakulty TUL


© copyright 2022 by NAKAP2